Price Range: From to

Compare Listings

Review สำนักงาน ให้เช่า อาคาร คิว เฮ้าส์ คอนแวนต์ ( Q HOUSE CONVENT )

Review สำนักงาน ให้เช่า อาคาร คิว เฮ้าส์ คอนแวนต์ ( Q HOUSE CONVENT )

อาคาร  คิว เฮ้าส์ คอนแวนต์ ( Q HOUSE CONVENT ) เป็นอาคารที่สร้างมากว่า 20 ปี ตั้งตระง่าน ด้วยความสูง 14 ชั้น มีพืนที่ใช้สอย ราว 18,000 ตารางเมตร ถือเป็นอาคาร สำนักงาน ให้เช่า ที่ไม่ได้ใหญ่มาก ตัวอาคาร ถูกออกแบบด้วยกระจกสีฟ้าตัดแสง สลับกับพื้นสีเทา ในลักษณะตึกสไตน์โมเดิร์น ในส่วนของทำเลนั้น ถือว่า อยู่ทำเลกลางใจเมือง ไม่ไกลจากทั้งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสีลม 500 เมตร และรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีศาลาแดง 500 เมตร สถานที่ใกล้เคียงอาคารคิว เฮ้าส์ คอนแวนต์ โรงเรียนเซ็นโยเซฟ คอนแวนต์, ตรงข้ามโรงพยาบาล บีเอ็นเฮช, คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพอยู่ถนนหัวมุมถนนสาทร-ซอยคอนแวนต์   การเดินทางมาอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง : เดินเข้าถนนสีลม ถึงซอยคอนแวนต์เลี้วยซ้าย เดินอีกประมาณ 500  […]